27 Ocak 2010 Çarşamba

Psikiyatri Koğuşu - X-23


Laure Kinney ortalama fiziksel kabiliyetlerin üzerinde bir yapıya sahip olduğu açıkça görünebilen ergen bir kadın. Çoğunlukla duygu eksikliğine sahip olduğu şeklinde sunuluyor; bununla birlikte Duyguları onları yönetebileceğinden daha fazla hale geldiğinde etrafındaki eşyalara, hatta tehlikeli bir biçimde etrafındaki insalara ve kendisine zarar verebilme eğilimleri taşıyor.
Erken çocukluğunda içinde bulunduğu durum sebebiyle "neredeyse kusursuz bir ingilizce" olarak tanımlanabilecek bir dil ile konuşuyor, bundan dolayı da sıklıkla yüksek derecede entellektüel kapasiteye sahip olarak kabul ediliyor. Entellektüel seviyesinin ortalamanın üzerinde olduğu aşikar olmakla birlikte; bu kapasitenin eşsiz konuşma modeli yerine akademik yetenekleri üzerine kurulması daha önemli görünüyor.

Kendisi X-Men adı verilen Mutant grubuna bağlı, ve onlarla birlikte iken X-23 ismini kullanıyor. Hasta son zamanlarda X-Force şeklinde anılan Black-Ops takımı ile birlikte olduğunu iddia ediyor. Bu ise ona kendisinin bir Klon olarak oluşturulmasında temel teşkil eden Wolverine ile birlikte çalışma fırsatı sunuyor. Kendisi bu konuya karşı herhangi özel bir duygusu olmadığını söylese de, vücut dili ve ses tonundaki değişiklik aksini iddia ediyor. Bu işbirliği ve bunun Laure üzerindeki etkileri terapi ilişkisine zarar vermeyecek, ve onu kızdırmayacak şekilde terapi boyunca tekrar ziyaret edilecek.

Mevcut durumda, Kinney'in grafiklerinde herhangi bir doğrudan teşhise rastlanmıyor. Bu satırların yazarı ise Kinney'in Axis II Sınır Vak'a Karakter Bozukluğu teşhisi taşıyor olabileceğini terapiler esnasında dokuz belirgin semptomdan altısını gösterdiğini -kalan üç semptomu da muhtemelen terapinin diğer kısımlarında göstereceğini düşünerek- gözönüne alarak düşünüyor.

SVKB teşhisi konulan bir çok örnekte olduğu gibi; Kinney duygusal olarak hükümsüz kılındığı bir çevrede yetiştirilmiş, bu örnekte ise bu çevrenin Kusursuz Katil yaratma amacında olan bir laboratuar olduğunu görüyoruz. "Annesi" Dr.Sarah Kinney projeyi tehlikeye atmamak için hastayla herhangi bir duygusal bağlılık kurmamak konusunda dikkatli olmak, buna rağmen hastayı mümkün olduğunca iyi yetiştirebilmek için koşulların elverdiği ölçüde çaba sarfetmek zorunda. En kötüsü, bu çaba durumu iyice zorlaştırıyor. Hasta Dr.Sarah ile kendisi arasındaki sevgi ve bağı farketme yeteneğine sahip. Bununla beraber, bu bağı onaylayacak herhangi bir teşebbüs hemen eziliyor, Dr. Sarah Laure'nin duygularını reddetmenin ve onu projede tutmanın, ona el altından yardım edebilmesi için en iyi yol olduğuna inanıyor.

Sonuç Kinney'in bedensel ve ruhsal, pozitif ve negatif tüm duygusal tepkilere yabancı olması şeklinde ortaya çıkıyor. Bu sebepten bu tarz duygular hissettiğinde kendisini kendisine ve etrafına zarar vermeye yönelten yıkıcı bir öfke şeklinde tepki verebiliyor.

Ek olarak hasta, SVKB hastaları için alametifarika sayılabilecek karar verme yetisinin zayıflığı durumundan da muzdarip. Hasta sıklıkla kendisini sömüren insan veya görevlere karşı cazibe duyuyor; fahişelik ve -bu satırların yazarının tartışmaya açacağı şekilde- yukarıda bahsedilen Mutant Hakları Savunucusu Black-Ops ekibi üyeliği gibi. Sonuç olarak kendisine zarar verecek kararlar alarak sevgi ve kabul edinme kazanmaya çalışıyor.

Tipik bir şekilde, Hastanın kendisini yaralayıcı hareketleri hayatını tehlikeye attığı için terapinin incelenecek ilk hedef davranışı olmalı. Kinney'in mutant özelliklerinin sonucu olan İyileşme etkisi bu durumu Hayat-Yokeden bir tepki olmak yerine Hayat Tarzı-Yokeden bir tepki seviyesinde tutsa da, ilk olarak hastanın bu tarz duygularla nasıl başettiğine odaklanmamız gerekli.

Bu şekilde, Kinney Duygusal Düzenleme Ünitesi başlangıcında Diyalektik Davranış Terapisi grubuna girmeyi, en azından bu üniteyi tamamlayarak daha sonraki üniteler için tekrardan değerlendirme yapmayı kabul etti.

Seans esnasında hasta ve yazar, hastanın stresin üstesinden gelmesi gerektiği anlarda kullanabileceği bir Kriz Kurtulma Kiti inşa etmek üzerine çalışıyor olacaklar. Ayrıca eşyalara ve kendine zarar verme anlarında not alacağı günlük kartlar kullanıyor olacağız. Son olarak , Kinney'in tepki verdiği durumlarda olumlu bir sonuç alabilmek ve onun zarar görmeye açık taraflarını neyin ortaya çıkardığını anlayabilmek için zincir analiz dökümanları kullanıyor olacağız.Tim Stevens Psikoloji Doktorasını elde etmek üzere olan, hastalarına DDT yöntemleri kullanarak yol gösteren bir Diyalektik Davranışsal Terapi danışmanıdır. Kendisi bu değerlendirme yazılarını Marvel.com için yazıyor, ben de Türkçe'ye çeviriyorum.

Okunabilecek Sayı : X-Force #20

Hiç yorum yok: